สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ

1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค
2. การมาเรียนทุกครั้งต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพราะถือเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนเช่นกัน
4. นักศึกษาควรจะค้นคว้า ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนต่างๆ
นอกเหนือที่อาจารย์ได้แนะนำ
5. ถ้าหากมีปัญหาในการเรียนให้รีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทันที

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s