วัตถุประสงค์ของรายวิชาการประยุกต์อินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ World Wide Web
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้าง Home page
5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ E-mail
6. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจได้

คำอธิบายรายวิชา :
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และองค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
การใช้ World Wide Web การใช้ E-mail การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ การ Down load
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต กฎหมายลิขสิทธิ์
หลักการและข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ การใช้งาน จรรยาบรรณ
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต

ประมวลเนื้อหารายวิชา

  • Week 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินทอร์เน็ต
  • Week 2-4 การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • Week 5-7 การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต
  • Week 8-9 การตลาดออนไลน์
  • Week 10-11 เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต
  • Week 12-13 การประยุกต์ใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต
  • Week 14-15 ความปลอดภัยของข้อมูลและลิขสิทธิ์
  • Week 16 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s