การวัดผล

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน

1.1 การเข้าเรียน/พฤติกรรม 10 คะแนน
1.2 งานและกิจกรรมอื่นๆ 30 คะแนน
1.3 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 30 คะแนน

2. คะแนนสอบประมวลความรู้ (ปลายภาค) 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s