บันทึกการลา

1.สามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2.นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้ทำการ post รายละเอียดไว้ในแต่ละกลุ่ม
พร้อมชื่อและรหัสนักศึกษา
3.หากขาดเรียนเกิน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุจำเป็นถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ตามแต่กรณีของสถาบันฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s